Afrika ambaataa & Soulsonic Force – Planet Rock – The Album Album Cover

Afrika ambaataa & Soulsonic Force - Planet Rock - The Album Album Cover

Afrika ambaataa & Soulsonic Force – Planet Rock – The Album Album Cover

Afrika ambaataa & Soulsonic Force – Planet Rock – The Album Album Cover

Bookmark the permalink.